Letní tábor Jámy lvové

Kompletní sbírka fotek.
Podívejte se na zážitky z táborů z pera jejich účastníků v letech: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

V Jámě lvové 2020

Ilustrační foto

V sobotu 18. července jsem dorazil na svůj předposlední tábor Jáma lvová, který se letos konal na severu Čech, na chatě Javor. Hned po příjezdu nám Čenda, táborový zdravotník, změřil teplotu. Poté jsme si mohli jít vybalit věci a vyrobit kalíšek, který je na táboře už tradicí. Následovaly seznamovací hry, u kterých nám začalo pršet, takže jsme se museli schovat dovnitř. Po večeři Ilustrační foto jsme začali celotáborovou hrou. Ředitel muzea nám oznámil, že potřebuje sehnat artefakty do svého muzea a lady, která sežene ty nejcennější, může jeho museum pojmenovat. Zbývalo se už jen dozvědět, kdo patří ke které lady. V tom spočívala večerní hra, ve které jsme získali lístky z Londýna do Paříže, a tak jsme se mohli vydat na naši cestu kolem světa za 12 dní. Po hře nám byla vysvětlena pravidla CTH (celotáborové hry) a šli jsme spát.

Ilustrační foto

Druhý den po snídani nás čekala přednáška o energii v živých systémech. Po naučné přednášce následoval sport, kde jsme hráli hru jménem Itálie. Pravidla nebyla nejjednodušší, ale poté, co jsme je všichni pochopili, jsme si i zahráli. V první odpolední hře jsme řešili logické hádanky pomocí nápověd, které byly rozvěšeny po celém objektu. Ve druhé odpolední hře jsme se pokusili vykrást egyptskou hrobku pomocí robota, kterému jsme dávali různé pokyny. Po večeři jsme si od Čendy poslechli večerníček Severská mytologie.

Ilustrační foto

V pondělí nám Matěj přednášel o Modulární aritmetice. Na sportu jsme se rozdělili do tří týmů a stali jsme se ponorkami. Vyhrála poslední přeživší ponorka. O poledním klidu jsme mohli začít tvořit své projekty. Neminuli nás už tradiční projekty jako focení, táborový časopis nebo LEGOroboti, ale byly zde také nové a staronové projekty jako robotická ruka z kartonu nebo rytířství. Na projektech jsme pracovali až do odpolední svačiny, po které následovala hra. Rozdělili jsme se do týmů na CTH. Každý z týmu si vybral jednu ze tří profesí a podle toho si i uvázal šátek. Sběrači pokladu na nohu, ochránci na čelo a útočníci na ruku. Celá hra se odehrávala následovně: sběrači sbírali poklady (CD), ochránci je chránili a útočníci vybíjeli ostatní útočníky a sběrače pomocí papírových koulí. Večer nás ještě čekala noční hra, při které jsme se museli dostat nepozorovaně přes hranice.

Ilustrační foto

V úterý jsme po snídani byli od Ládi poučeni o uchovávání hesel a o tom, jak si je všechny zapamatovat. Po přednášce jsme si zaběhali na sportu při aljašském baseballu. Po obědě jsme pokračovali na svých projektech. Odpoledne jsme předváděli všemožné rituály, abychom se dostali do různých chrámů. Při druhé odpolední hře jsme se snažili nakoupit přesné množství uhlí, které bylo potřeba na plavbu kolem světa. Večer jsme měli konzultace na námi vybraná témata, jako například evoluční algoritmy, fraktály nebo analytická teorie čísel. Před spaním jsme si začali balit na plánovaný vícedenní výlet.

Ilustrační foto

Středa pro nás byla lehce netradiční. Po rozcvičce a snídani jsme se vydali na výlet po širokém okolí. Od chaty jsme se vydali směr rozcestí Pod Krásným, odkud jsme šli až na rozhlednu Slovanku. Po krátké přestávce jsme pokračovali Ilustrační foto směr přehrada Josefův Důl. Hrázný nám pověděl něco o přehradě a pustil nás i do štoly, která vede hlavní hrází. Naše cesta pokračovala dokola kolem přehrady až na Sklářskou osadu Kristiánov, kde jsme posvačili a šli dál do Josefova dolu. Cestou jsme si zahráli hru s indickými kastami. Každý si vylosoval roli (kastu), za kterou hrál, a musel splnit několik úkolů. Večer jsme dorazili k lesu, kde jsme ve spacáku přenocovali.

Ráno jsme po snídani sbalili spacáky a karimatky a vydali se k chatě. Po návratu jsme mohli pokračovat na svých projektech. Odpoledne jsme věnovali další hře započítané do CTH, zachraňování čínských měst před potopami a zemětřesením. Večer jsme si zahráli vědomostní hru Riskuj. Před spaním jsme si ještě poslechli další kapitolu Severské mytologie.

Ilustrační foto

Pátek jsme zahájili matematicky velmi složitou přednáškou na téma polynomy. Místo sportu jsme se byli kvůli úpornému teplu zchladit do místního koupaliště, Ilustrační foto kde ale byla voda tak studená, že jsme museli po chvíli všichni vylézt, abychom nebyli nemocní. Odpoledne se z nás stali námořní překupníci. Nakupovali jsme legální a nelegální zboží v jednom městě, a ve druhém městě jsme se to pokusili prodat dráž, než jsme ho koupili. Večer jsme si oblékli kulturnější oblečení a naučili jsme se pár tanců. Začali jsme tancem cha-cha, následoval waltz a kankán.

Ilustrační foto

V sobotu jsme se na přednášce dozvěděli, jak se dorozumívají počítače. Dozvěděli jsme se například, že na Bahamských ostrovech se používala metoda ALOHA, nebo že existují nějaké vrstvy. Na sportu jsme hráli opět Itálii a jelikož pravidla už jsme všichni znali, pořádně jsme si zahráli. Při odpolední hře jsme se přetahovali o to, kdo zabere největší plochu jezera plného pokladů. V noci jsme se vydali na cestu po divokém západě, v podobě labyrintu. Na své cestě jsme potkávali různé stanoviště, obyvatele a stvoření. Cílem nočního labyrintu bylo dostat se do Las Vegas. Pozdě v noci jsme se dobelhali do chaty a šli jsme spát.

Neděle byla pohodovým dnem. Ráno nás budíček vzbudil až na snídani, protože nebyla rozcvička. Po snídani nám Čenda pověděl něco o epidemiologii, vědě o rozložení nemocí mezi lidmi. Celé odpoledne jsme se snažili zbavit přebytečných jámacoinů, které jsme měli sebou, aby nám je nezabavili celníci. Za herních 14 dní jsme se pokusili utratit co nejvíc jámacoinů za různé akce, jako například kurz nic nedělání, kurz německé rétoriky, kino nebo muzeum. Na konci hry se sečetly útraty všech z týmu a tým, který utratil nejvíc jámacoinů, vyhrál.

Ilustrační foto

Pondělí pro nás bylo zatěžkávací zkouškou ohledně šifer, šli jsme na šifrovačku. Ráno po snídani, jsme byli rozřazeni do speciálních týmů po čtyřech. Poté, co jsme si sbalili vše potřebné na celodenní výlet, šli jsme na hřiště, kde začal rozstřel. Po odstartování hry jsme se rozeběhli k orgům (organizátorům), kteří byli rozmístění po hřišti. Ilustrační foto U každého orga se hrála jednoduchá hra (např.: hod mincí, Kámen, nůžky, papír nebo Ching chong). Když jsme vyhráli, dostali jsme papírek a za 5 papírků jsme se mohli dozvědět jedno písmeno tajenky. Na trať jsme vyrazili až když jsme správně zodpověděli řešení tajenky. Než jsme se vrátili do chaty, vyřešili jsme ještě jedenáct šifer a prošli okolí křížem krážem. Zaluštili jsme si třeba s binárními čísly nebo morseovkou. Do chaty jsme se všichni vrátili ještě týž den.

Ilustrační foto

V úterý po snídani nám Martin řekl jak správně argumentovat nebo čemu se naopak při argumentování vyhnout. Poté bylo vyhlášení šifrovačky. Cílem odpolední hry bylo dostat naše artefakty ze střežené celnice do vlaku, který odjížděl do Londýna jen několikrát denně. Vydělali jsme si peníze pomocí různých prací, abychom mohli podplatit celníky, výpravčí a jiné obyvatele městečka. Po večeři jsme si zahráli pár společenských her pro pobavení.

Ilustrační foto

Je tu středa, předposlední den tábora. Dopoledne jsme dokončovali své projekty, protože se blížil čas jejich prezentace. U nich jsme strávili celé dopoledne. Po obědě jsme dostali letošní tématická trička, ve kterých jsme se vzápětí fotili. Po focení nastala samotná prezentace projektů. Každý měl pět minut, aby odprezentoval, co za projekt si vybral a jak na něm pracoval. Poté se přešlo na vyhlášení samotné CTH. Večer, po vyplnění různých dotazníků a rozdání cen za CTH, jsme se po dvojicích vypravili na vzpomínkovou cestu a strávili večer u táboráku.

Ráno nastalo balení a loučení se všemi účastníky i orgy. Nejvíce jsme se loučili s nejstaršími, které snad uvidíme alespoň na setkání. Moc rád bych za všechny poděkoval orgům, kteří tábor připravovali a to i těm, kteří na něm samotném nebyli. Těším se příští rok.

Honza, účastník tábora

Zadání 3. kola
05.02.2024

Do třetice všeho dobrého! Řešení 3. kola můžete odevzdávat do 1. dubna. V sekci Historie už visí také ukázkové řešení 1. kola.

Změna termínu 4. kola
16.01.2024

Čtvrté kolo bude probíhat 1. 4. - 1. 5., což je změna oproti termínu dříve uvedenému v harmonogramu. Opravte si to tedy prosím ve svých diářích, ať k nám všechny úlohy včas dorazí!

Témátko druhého kola
07.01.2024

Někteří z Vás si možná všimli, že v témátku druhého kola chybí hrana mezi Lví vsí a Zebrovem. Přijímáme řešení s ní i bez ní a na tiskařského šotka dáme příště větší pozor.

Zadání 2. kola
04.12.2023

Na vánoční prázdniny jsme si pro vás připravili zadání druhého kola, které můžete řešit a odevzdávat až do 5. února. Přejeme krásný advent!